DỊCH VỤ XE MÁY TAXI GIÁ RẺ

 • Đặt Xe Taxi Grap 7 Chỗ

  Đặt Xe Taxi Grap 7 Chỗ

  Hiện tại, Grap không cung cấp dịch vụ taxi 7 chỗ. Tuy nhiên, Grap có dịch vụ GrapCar Plus hoặc GrapCar Premium, cho phép bạn đặt xe với sức chứa lớn hơn và tiện ích cao hơn. Để đặt xe GrapCar Plus hoặc GrapCar Premium, bạn có thể làm theo các bước sau: Lưu ý […]

  Xem thêm
 • Đặt Xe Taxi Grap 4 Chỗ

  Đặt Xe Taxi Grap 4 Chỗ

  Để đặt xe taxi Grap 4 chỗ, bạn có thể làm theo các bước sau: Lưu ý rằng các bước trên có thể thay đổi một chút tuỳ theo phiên bản và giao diện của ứng dụng Grap.

  Xem thêm
 • Đặt Xe Ôm Grap Giao Hàng

  Đặt Xe Ôm Grap Giao Hàng

  Để đặt xe ôm Grap giao hàng, bạn có thể làm theo các bước sau: Lưu ý rằng quá trình đặt xe ôm Grap giao hàng có thể có một số biến thể và tùy chỉnh tuỳ thuộc vào phiên bản và giao diện của ứng dụng Grap.

  Xem thêm
 • Đặt Xe Ôm Grap Bình Dương

  Đặt Xe Ôm Grap Bình Dương

  Để đặt xe ôm Grap tại Bình Dương, bạn cần thực hiện các bước sau: Lưu ý rằng các bước trên có thể thay đổi một chút tuỳ theo phiên bản và giao diện của ứng dụng Grap.

  Xem thêm
035 6464531
035 6464531